Spółka Lekarska

 

Obdukcja lekarska – Warszawa

Formą udokumentowania obrażeń odniesionych w wyniku napaści lub pobicia ciała, jest obdukcja lekarska. Jest to badanie osoby pokrzywdzonej, poprzedzone odpowiednim wywiadem. Ma on na celu sprecyzowanie ciosów zadanych podczas zdarzenia (ataku, pobicia) i skorelowanie ich z uszkodzeniami na ciele.
Lekarz określa rozmiar uszkodzeń ciała i możliwy mechanizm ich powstania. Rozstrzyga także, czy powstałe uszkodzenia ciała będą trwać do 7 dni czy też powyżej tego czasu. Ma to istotne znaczenie przyjęcia odpowiedniej kwalifikacji prawnej czynu. W większości spraw karnych dotyczących ataku czy pobicia, obdukcja stanowi kluczowy materiał dowodowy.
Obdukcja, zaświadczenie z niej, przytacza krótko okoliczności spowodowania obrażeń, czym mogły być one spowodowane wskazanymi przez poszkodowanego faktami. Obdukcja zawiera także wywiad lekarski pokrzywdzonego. Podaje on fakty ze zdarzenia w zakresie niezbędnym do określenia uszkodzeń na ciele. Lekarz wykonujący obdukcję nie wykonuje wywiadu zdarzenia, czyli nie precyzuje faktów pozamedycznych.
Opracowanie obdukcji wymaga czasu, w zależności od stanu pacjenta, od 30 do 60 minut. Lekarz w pierwszej kolejności zbiera wywiad od poszkodowanego, następnie przechodzi do badania w kolejności – głowa, klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny górne, kończyny dolne, stan psychiczny pacjenta, a w końcowej fazie precyzuje rozpoznanie.
Zdarza się, że lekarz wykonujący obdukcję stwierdza wskazania do skierowania pacjenta do szpitala. Wówczas pacjent otrzymuje takowe skierowanie. W innych przepadkach poszkodowany otrzymuje podstawowe wskazówki co do dalszej diagnostyki – są one sygnalizowane w obdukcji, również ustnie.
- badanie jest płatne,
- obdukcję wykonujemy codziennie,

www.spolka-lekarska.pl