Spółka Lekarska

 

Medycyna Pracy– Warszawa

Informujemy, że świadczenia zdrowotne (medycyna pracy) dla nowo zatrudnionych lub wykonujących profilaktycznie badania są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez daną firmę z uprawnioną jednostką medyczną. Przed wykonaniem badań medycyny pracy zatrudniony otrzymuje od przedsiębiorstwa poprawnie wypełnione skierowanie, na którym wyszczególnione są czynniki ryzyka na określonym stanowisku. Ze skierowaniem należy zgłosić się do przychodni, najlepiej po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Kto powinien wykonać okresowe badania u lekarza medycyny pracy?

Jednym z obowiązków każdego nowo zatrudnionego jest wykonanie wstępnych badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań na określonym stanowisku wystawia lekarz medycyny pracy. W Warszawie przedsiębiorstwa mogą kierować swoich pracowników do przychodni Spółka Lekarska. Okresowym badaniom profilaktycznym podlegają także zatrudnieni, którym wygasa ważność badań. Podwładni, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, muszą wykonać profilaktyczne badania kontrolne. Wówczas muszą oni zgłosić się do lekarza medycyny pracy ze skierowaniem ze swojego zakładu oraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego, że proces leczenia jest już zakończony.

Lekarz medycyny pracy - zakres usług:

Lekarz medycyny pracy zatrudniony w przychodni prywatnej Spółka Lekarska:
- prowadzi badania dla średnich i małych firm,
- wykonuje badania dla szkół i uczelni,
- wykonuje badania do prawo jazdy,
- wykonuje badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- oferuje pełen zakres świadczeń wynikający z ustawy o służbie medycyny pracy,
- zatrudnia lekarzy z szerokimi uprawnieniami do badań,
- organizuje badania wstępne lub kontrolne w ciągu jednego dnia.

Co bada lekarz specjalizujący się w medycynie pracy?

Lekarz medycyny pracy zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób. Przeprowadza badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Medycyna pracy zrzesza lekarzy rożnych specjalności - psychologów, okulistów, pielęgniarki, którzy przeprowadzają badania pracowników na zlecenie ich pracodawcy.
Systematyczna kontrola pracowników pozwala na ocenę ich stanu zdrowia, ale również na wykrywanie szkodliwych czynników, które wynikają z warunków pracy. Lekarz medycyny pracy dodatkowo informuje pacjentów, jak prowadzić zdrowy tryb życia i zapobiegać ewentualnym zmianom zdrowotnym.
Usługi z zakresu medycyny pracy świadczone przez prywatną przychodnię Spółka Lekarska są adresowane szczególnie do średnich i małych firm, które chcą zapewnić swoim podwładnym kompleksową opiekę zdrowotną. W ramach naszej obsługi mieszczą się także badania u specjalisty medycyny pracy.
Przychodnia Spółka Lekarska zapewnia opiekę zdrowotną w zakresie podstawowym i specjalistycznym. Oprócz lekarza medycyny pracy zatrudniamy innych specjalistów, np. okulistów, laryngologów, neurologa, internistę dla dorosłych. Wykonujemy pełen zakres badań analitycznych.
Firmy podejmujące współpracę z naszą przychodnią mogą wybrać badania dla poszczególnych grup lub dla całej firmy. Badania z zakresu medycyny pracy odbywają się zawsze w ciągu jednego dnia.

 

www.spolka-lekarska.pl - Medycyna Pracy (Warszawa)